SEHH

    home

stichting

sri lanka

sierra leone

nieuws

doneren

contact

Stichting Een Helpende Hand

stichting
sri lanka
sierra leone
nieuws
doneren
home
contact

anbi/avg

anbi/avg

English homepage

home en
De stichting

 

Het bestuur

Het bestuur bestaat uit vijf leden:

Piet Houtenbos                    
Tineke Vink–van Blijswijk     
Gerard Beuger                    
Sita Kooij                            

Nel Hanemaaijer                  

 

 

Voorzitter
Penningmeester
Lid
Lid
Lid

Geen bestuurslid, maar onmisbaar voor de stichting: administrateur Grad Sissingh

 

Financiële en organisatorische verantwoording
De stichting maakt als organisatie weinig kosten. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en de kosten van bezoeken aan de donorlanden komen niet ten laste van de stichting. Elke binnengekomen euro gaat voor 99% naar de projecten. SEHH maakt geen reclame. De giften komen van een groeiende kring vrienden, familie, kennissen en organisaties.

Het bestuur stelt jaarlijks een financieel overzicht samen van inkomsten, uitgaven en reserveringen. De jaarlijkse Nieuwsbrief (zie onder ‘Nieuwsbrieven’) bevat een financieel verslag van de penningmeester. Een volledig overzicht van de financiën van de stichting kan bij het secretariaat worden opgevraagd.

  

Klik hier voor de jaarrekening 2018
Klik hier voor de jaarrekening 2017

 

Statuten

De doelstelling en werkwijze van SEHH zijn vastgelegd in de statuten van de stichting. Deze kunt u opvragen bij het secretariaat van SEHH.

 

Beleidsplan
Klik hier om dit plan te downloaden.

CBF-keurmerk

SEHH houdt zich aan de regels van het CBF-keurmerk, maar is formeel geen keurmerkhouder, vanwege de hoge kosten die daaraan zijn verbonden.
  

De oprichter van SEHH

Hein Vink is de oprichter en grondlegger van SEHH. In 1988 begon hij een persoonlijke actie om boeddhistische monniken in Colombo financiëel te ondersteunen in hun sociale werk. In 1992 werd dat geformaliseerd door de oprichting van “Stichting Een Helpende Hand Naar Lanka”. Door de jaren heen verbreedde zich het werk van de stichting en werden naam en statuten aangepast. Hein Vink overleed in februari 2009. Het huidige bestuur zet in zijn geest het werk van de stichting voort. De grondhouding is altijd hetzelfde gebleven: onpartijdige hulp aan de allerarmsten, vooral kinderen, van hart tot hart en van hand tot hand.

 

 

 

Stichting Een Helpende Hand (SEHH) is een kleine charitatieve organisatie, die projecten ondersteunt in de arme gebieden van Sri Lanka en Siërra Leone. De hulp is kleinschalig en gaat vooral uit naar scholen, tehuizen voor gehandicapten en lokale hulpverleners.

Het bestuur van de stichting heeft gedurende de afgelopen 30 jaar in de twee landen directe en vertrouwde contacten opgebouwd. Wij worden voortdurend op de hoogte gehouden van de resultaten van projecten in verslagen, foto’s en filmopnamen. Jaarlijks maken wij met de ontvangende partijen afspraken over de besteding en verantwoording van de giften.

De stichting hecht veel belang aan persoonlijke relaties en vriendschap tussen bestuur, donateurs en begunstigden. Wij voeren geen grote acties, de stichting verkrijgt vooral sympathie en steun door middel van mond tot mond reclame.
 

De belangrijkste inkomsten komen van spontane en jaarlijkse giften van vaste donateurs, bijdragen van andere charitatieve instellingen en vanuit bijzondere activiteiten zoals ‘Samen aan tafel voor het goede doel’, statiegeld-acties en de verkoop van eigengemaakte producten op jaarmarkten.

Bestuur: Nel, Tineke, Sita, Piet, Gerard