SEHH

    home

stichting

sri lanka

sierra leone

nieuws

doneren

contact

Het land

Sri Lanka is een eiland in de Indische Oceaan, gelegen ten zuiden van India. Tot 1972 was de officiële naam Ceylon, alom bekend van de gelijknamige thee. Het land, ter grootte van bijna tweemaal Nederland, telt ongeveer 21 miljoen inwoners, verdeeld over ca. 70% Singalezen en 30% Tamils. Ruim twee derde van de bevolking is Boeddhistisch, 7% is Hindoe, 8% Moslim en 6% is Christen. Het land onderging de laatste decennia twee rampen. Jarenlang woedde er een burgeroorlog tussen de regering en de Tamilrebellen in het noordoosten. In mei 2009 kwam een einde aan deze bloedige strijd.

 

Eind 2004 werd het land getroffen door de tsunami, die in de kuststreken 35.000 slachtoffers maakte en veel schade veroorzaakte.

Afgelopen jaren herstelt Sri Lanka zich van de rampspoed en kan het land profiteren van een groeiend toerisme. Belangrijke exportproducten zijn thee, rubber, textiel en edelstenen. Hoewel het landelijk inkomen stijgt, neemt het verschil tussen rijk en arm enorm toe. Volgens het ontwikkelings-programma van de Verenigde Naties leeft in Sri Lanka 22,7% van de bevolking onder de armoedegrens.  

 

Onze contacten en projecten

 

Eerste contact

In 1988 ontstond onze eerste ontmoeting met de Boeddhistische monnik Pannindriya Thero, hoofd van een Boeddhistische tempel en opleidingscentrum in Colombo. Wij steunen hem jaarlijks met een bijdrage voor zijn sociale activiteiten onder de armsten vanuit zijn tempel. Hij bracht ons in contact met Sunethra Weerasinghe, die de zorg heeft over tehuizen voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten.

 

Tehuizen van Sunethra Weerasinghe

In Sri Lanka is de opvang van gehandicapten van overheidswege nauwelijks georganiseerd. Sunethra weet de tehuizen draaiende te houden met giften vanuit de omgeving (voedsel en kleding) en donaties van buiten voor huishoudelijke aankopen en het onderhoud van de gebouwen. Zij heeft de afgelopen dertig jaar verschillende tehuizen onder haar hoede genomen:

 

Suhada Home in Kotte: hier wonen ca. veertig kinderen met een lichamelijke- en verstandelijke beperking en enkele oudere vrouwen. Sunethra organiseert voor hen trainingsprogramma’s zoals koken, naaien, babyverzorging, huishoudelijk werk, sieraden maken, tuinieren en schilderen. Deze zinvolle dagbesteding vergroot het gevoel van eigenwaarde en voorziet in een bron van inkomsten.


 

Sasara Home in Colombo: een tehuis voor meisjes vanaf 12 jaar met een lichamelijke en verstandelijke beperking.


 

Sambodi Home in Lunuvila: een tehuis voor ruim 50 jongens en mannen met een lichamelijke beperking.

 

SEHH ondersteunt Sunethra sinds 1989. Bestuursleden van SEHH bezoeken haar regelmatig en blijven haar steunen bij haar tomeloze inzet voor in de steek gelaten lichamelijk en mentaal beperkte kinderen en aan hun lot overgelaten ouderen.

 

Saranankara Thero

In 2011 hebben wij deze Boeddhistische monnik uit de omgeving van Kandy leren kennen. Wij brachten toen, op verzoek van Sunethra, hulpgoederen voor de slachtoffers van heftige aardverschuivingen aldaar. Saranankara Thero organiseerde de distributie. Sindsdien ondersteunt SEHH deze energieke en toegankelijke monnik bij zijn sociale werk: de organisatie van de zondagschool, hulp aan arme families in het dorp en beurzen voor talentvolle jongeren. Samen met Saranankara Thero hebben we een studiefonds in het leven geroepen, waaraan SEHH jaarlijks bijdraagt.

 

Pater Marius Perera

De Sri Lankaanse pater Marius beheert een kleine parochie in Ragama, in de omgeving van Colombo. Vanuit zijn werk heeft hij een scherp oog voor de kleine noden onder de bevolking. Zonder onderscheid van religie helpt hij kinderen en gezinnen met de aanschaf van schoolmateriaal, kleding en schoeisel. Jaarlijks ontvangt hij hiervoor van SEHH een bijdrage. De pater houdt een nauwkeurige boekhouding bij van de ongeveer zestig kinderen en gezinnen die hij op deze wijze ondersteunt.

 

Carmel Congregatie

De stichting heeft gedurende vele jaren ook een warme band opgebouwd met zusters van de Carmel Congregatie. Zij werken verspreid over het land in arme stadswijken en achtergebleven regio’s en zorgen voor o.a. onderwijs aan de allerarmsten, huisvesting van (wees)meisjes in internaten en de opvang van alleenstaande ouderen.

In de loop der jaren heeft SEHH verschillende zusters van de Carmel Congregatie financiëel bijgestaan in hun sociale werk. Anno 2018 helpen wij zuster Therese Ranee met een onderwijsprogramma in het arme noordwesten van het land. Vijfenzeventig kinderen krijgen extra les en voeding.

 

HAVONOS/Oblates of Mary Immaculate (OMI)

Sinds 2018 werkt SEHH samen met de stichting Havonos (‘Hart voor Noordoost Sri Lanka) uit Raalte. Deze stichting opereert op dezelfde basis als SEHH. Zij heeft intensieve contacten met de OMI in het noorden van het land. De ‘oblates’ dragen bij aan de heropbouw van het land na de burgeroorlog. Er worden gemeenschapshuizen gebouwd, een leerwerk-boerderij voor oorlogsweduwen en verschillende onderwijsprojecten voor werkeloze jongeren opgezet. Het is een bijzonder actieve organisatie, die met beide benen in de praktijk van de hulpverlening staat. SEHH ondersteunt Havonos bij het organiseren van de projecten en de financiering daarvan.

 

 

Sri Lanka

Stichting Een Helpende Hand

stichting
sri lanka
sierra leone
nieuws
doneren
home
contact

anbi/avg

anbi/avg

English homepage

home en

Kaart Sri lanka

Sunethra

Saranankara Thero

Carmel Sisters

Father Seger (OMI)